Per 1 januari 2018 voert NHG een aantal wijzigingen door in de Voorwaarden & Normen. Het doel van de wijzigingen is NHG nog beter aan te laten sluiten op klant- en marktwensen. De meest relevante wijzigingen staan hieronder op rij.

Koopsom
De gemiddelde koopsom voor woningen bedraagt € 265.000,- (afgerond). Dat wordt dan ook vanaf 2018 de maximale koopsom voor aanvragen onder NHG.

Kostengrens
De kostengrens voor woning zonder energiebesparende maatregelen wordt € 265.000,-. De kostengrens voor woning met energiebesparende maatregelen wordt € 280.900,-.

Opbouwproducten
In 2018 mogen geldverstrekkers bij wijziging of vervanging van de geldlening onder NHG opbouwproducten omzetten. Dit mag, als dit leidt tot verbetering van de klantsituatie. Als het noodzakelijk is om de klantsituatie te verbeteren, mag zelfs meer dan 50% van de bestaande eigenwoningschuld als aflossingsvrij deel worden gevormd.

Overgangsregeling naar 2018
Dit jaar is er geen wettelijke overgangsregeling voor nieuwe hypotheekaanvragen. Als de aanvraagdatum van de lening in 2017 ligt en het bindend aanbod in 2018, dan moet worden voldaan aan de normen van 2018.

Overlijdensrisicoverzekering
De verplichting dat een overlijdensrisicodekking nodig is in de periode dat de lening (inclusief restschuldfinanciering) meer bedraagt dan 80% van de woningwaarde, vervalt met ingang van 2018.

Overname borgtocht door nieuwe geldverstrekker
Een klant kan een lening onder NHG oversluiten naar een andere geldverstrekker met behoud van borgtocht. Met ingang van 2018 zal de borgtocht op de nieuwe lening aansluiten bij de restantschuld, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten. Wel blijft de resterende looptijd van de borgstelling van toepassing.

Oversluiten naar NHG
Het wordt in 2018 mogelijk om een lening zonder NHG naar een lening met NHG over te sluiten. Dit kan als de individuele financiële situatie van de klant daarmee wordt verbeterd.

Restschuldfinanciering
Per 31 december 2017 vervalt de fiscale restschuldregeling voor nieuwe restschulden. Dit betekent dat financieringen voor restschulden die ontstaan na 31 december 2017 in box 3 worden geplaatst. Desondanks gaat het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) door met het borgen van restschulden, omdat hier nog steeds veel behoefte aan is.

zie ook NHG.nl