Lloyds Bank biedt vanaf heden weer de mogelijkheid om hypotheken met een aflossingsvrij leningdeel aan te vragen.

Goede inventarisatie vermindert kans op latere problemen
Een lager inkomen vanaf AOW-leeftijd kan invloed hebben op de betaalbaarheid van de hypotheek. Daarom wil Lloyds Bank voortaan vaststellen wat de betaalbaarheid van het aflossingsvrije deel na einde van de economische looptijd is. Hiermee handelen wij  in lijn met recente uitspraken van het Financieel Stabiliteitscomité. Een goede inventarisatie vooraf vermindert de kans op problemen later.

Acceptatiecriteria aflossingsvrij onveranderd
Alle acceptatiecriteria zoals opgenomen in de Lloyds Bank Hypotheekgids (versie september 2017) blijven onverkort van kracht; met inbegrip van de maximale aflossingsvrije verstrekking van 50% van de marktwaarde. Het aflossingsvrije bedrag mag niet hoger zijn dan het aflossingsvrije bedrag in de huidige hypotheek van de klant.

 

Toetsing betaalbaarheid