HOME INVEST is een samenwerking aangegaan met verzekeringsmakelaar JNPG (www.jnpg.nl) voor de collectieve inkoop van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor u als financiële dienstverlener. Dit betekent voor u een forse uitbreiding van de dekking tegen een substantieel lagere premie.

JNPG (www.jnpg.nl) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar, gespecialiseerd in het onderbrengen van beroeps-, bestuurdersaansprakelijkheids- en cyberrisico’s bij verzekeraars en heeft jarenlange ervaring met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uw beroepsgroep. De oprichters van JNPG, Ton Jacobse en Marvin Prins, hebben 18 resp. 13 jaar bij Schouten Insurance International gewerkt, met eindverantwoordelijkheid voor de verzekeringstechniek en de operationele zaken.

Het geheel vrijblijvende voorstel:

 • 15% korting op uw lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  Vanwege de collectieve inkoop wordt een korting aangeboden van 15% op de premie van uw lopende  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering.
 • Kosteloze Cyberdekking
  Kosteloze uitbreiding van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een cyberaansprakelijkheid- en cyberschadedekking (EUR 100.000,00 per incident en per jaar). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde informatiekaart.
 • Ruimste verzekeringsvoorwaarden in de branche
  De verzekeringsvoorwaarden van JNPG bieden thans de ruimste dekking die er voor beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheid van financiële dienstverleners worden aangeboden. De highlights kunt u hier nalezen opvragen. Voorwaarden BAVCyberrisico voorwaarden, verschil met Schouten, verschil met de Vereende (BAVAM), productkaart cyberrisico
 • Eersteklas risicodrager
  Uw verzekering zal worden gedekt door HDI Global SE, the Netherlands. HDI is al decennia lang de belangrijkste risicodrager van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor financiële dienstverleners.
 • Volledige inloopdekking
  Met het aanvaarden van ons voorstel zal de continuïteit van uw verzekering worden geborgd. Het inlooprisico wordt volledig meeverzekerd.

Hoe kunt u gebruikmaken van ons voorstel?
Indien u akkoord gaat met dit voorstel ontvangen wij graag vóór 25 oktober 2017 het opdrachtbevestigingsformulier retour, voorzien van datum en een handtekening en een kopie van uw huidige polis van 2017.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.