Aanvragen a.s.r. hypotheek uitsluitend met een NWWI taxatierapport

Vanaf 13 oktober aanstaande wordt bij de aanvraag van een hypotheek van a.s.r. uitsluitend een recent origineel NWWI taxatierapport geaccepteerd. Taxatierapporten met een taxatiedatum van voor 13 oktober worden nog door ons behandeld.

In ons renteaanbod wordt al vanaf januari jongstleden gevraagd naar een NWWI rapport, uitgebracht en gevalideerd door tussenkomst van een SWEW-erkend instituut. We kiezen hiermee voor een efficiënt proces waarbij de inhoud van taxatierapporten direct in de systemen ingelezen kan worden. Deze handelswijze zorgt voor een snellere verwerking van een aanvraag. Vanaf 13 oktober accepteren we geen andere taxatierapporten meer.

Uniformiteit en betrouwbaarheid

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4.550 NRVT geregistreerde taxateurs bij het NWWI aangesloten.

 

Vanaf 1 november geen handgeschreven werkgeversverklaring bij aanvraag a.s.r. hypotheek meer

Voor een snelle verwerking van een hypotheek is begin dit jaar het digitaal invullen van de werkgeversverklaring geïntroduceerd. De meeste adviseurs maken naar volle tevredenheid gebruik van het digitaal invullen van de verklaring. Vanaf 1 november 2017 accepteren we dan ook geen handgeschreven werkgeversverklaringen meer. De werkgeversverklaring moet voorzien zijn van een echte of elektronische handtekening. Geen bedrijfsstempel, omdat dit het inlezen kan vertragen.

Op www.nhg.nl/werkgeversverklaring vindt u een bruikbaar interactief model welke u kunt gebruiken voor zowel nhg als niet-nhg hypotheekaanvragen.

Handgeschreven werkgeversverklaring zorgt voor vertraging

Helaas constateren wij dat er nog steeds werkgeversverklaringen met de hand worden ingevuld. Veelal onvolledig of onduidelijk. Dit leidt vervolgend tot een afkeuring en daardoor onnodige vertraging. De invoering van de digitaal ingevulde werkgeversverklaring zorgt ervoor dat het aanvraagproces veel gemakkelijker verloopt. Vandaar dat wij vanaf 1 november aanstaande uitsluitend nog digitaal ingevulde werkgeversverklaringen accepteren.

 

Met vriendelijke groet,

Team Home Invest