De nieuwe rente gaat in op 13 oktober 2017

Gaat het tarief omlaag? Is er al een renteaanbod uitgebracht
maar nog niet getekend door de klant? Dan mag, op het renteaanbod,
het rentetarief handmatig worden aangepast.
Laat de klant, bij deze rentewijziging, een paraaf zetten

Kijk bijvoorbeeld eens naar het 20 jaars tarief
NHG 2,47 %
t/m 60% marktwaarde 2,47 %
t/m 80% marktwaarde 2,54 %
t/m 90% marktwaarde 2,69 %
meer dan 90% marktwaarde 2,84 %