Syntrus verlaagt de rente. De nieuwe rente gaat in op 12 oktober 2017

 

Kijk bijvoorbeeld naar het 20 jaars tarief van onze Basishypotheek:

 

NHG
t/m 60% marktwaarde
t/m 80% marktwaarde
t/m 90% marktwaarde
meer dan 90% marktwaarde
2,43
2,43
2,48
2,90
3,20
%
%
%
%
%

 

Klik hier voor de nieuwe tarieven.

 

Gaat het tarief omlaag? Is er al een renteaanbod uitgebracht maar nog niet getekend door de klant? Dan mag, op het renteaanbod, het rentetarief handmatig aangepast worden. Laat de klant, bij de rentewijziging, een paraaf zetten.