ING nu extra aantrekkelijk bij nieuwbouw en bestaande bouw
We zien dat steeds meer klanten een nieuwbouwwoning kopen. Omdat de bouw vaak niet direct start is een lange geldigheid van het aanbod essentieel. Daarom zijn onze hypotheekoffertes voor nieuwbouw en bestaande bouw vanaf 9 oktober standaard 6,5 maanden geldig. Verlenging van maximaal 6 maanden is mogelijk tegen een vergoeding. In totaal krijgt de klant dus 12,5 maanden geldigheid van de offerte met slechts één aanvraag.
 
Ook voor nieuwbouw moet u bij ons zijn
Ons hypotheekaanbod is vanaf 9 oktober dus ruim 1 jaar geldig. Vooral voor nieuwbouwwoningen is dit erg handig omdat het passeren van de hypotheek vaak langer duurt dan verwacht. Om het u makkelijk te maken, verlengen wij de offerte automatisch.Wist u dat onze bouwdepotvergoeding gelijk is aan de hypotheekrente?Bij ons krijgt uw klant een lange geldigheidstermijn van de offerte, een aantrekkelijke rente èn uitstekende voorwaarden.Transparante kosten op maat
Naast de geldigheid van het aanbod passen we ook de verlengingsprovisie en annuleringskosten aan.De verlengingsprovisie wordt als volgt berekend: 0,2% per maand over de hoofdsom van de hypotheek waarbij we de kosten naar rato per dag in rekening brengen.
Annuleert uw klant de offerte? Dan betaalt hij alleen annuleringskosten als de rente gedaald is. De annuleringskosten worden dan berekend volgens de contante waarde methode met een maximum van 3% over de hoofdsom. Gaat de koop niet door? Dan betaalt de klant geen annuleringskosten.Deze wijzigingen gelden voor alle aanvragen die u vanaf 9 oktober 2017 indient. Deze verbetering is erg aantrekkelijk voor nieuwbouwwoningen, maar ook bestaande bouw profiteert van dezelfde verruimingen.

 

Per 1 september 2017 passen wij het acceptatiebeleid hypotheken aan. Hiermee bieden wij u en uw klant meer mogelijkheden voor het sluiten van een hypotheek bij ING. Graag vertellen wij u om welke verbeteringen het gaat.

 

Verruiming hypotheek niet bedoeld voor financiering van een woning
De volgende voorwaarden voor een hypotheek niet bedoeld voor financiering van een woning komen te vervallen:
• maximale looptijd 15 jaar
• minimaal een annuïtaire aflossing

 

Verruiming Financieringslasten o.b.v. niet annuïtaire toets bij pensioeninkomen
Bij het bepalen van de maximale hypotheek voor een klant die al pensioeninkomen ontvangt, mogen de financieringslasten van de hypotheek worden vastgesteld op basis van een Niet Annuïtaire Toets. Let op: deze klant moet wel aan het Acceptatiebeleid voldoen (zie paragraaf 6.2.3.5). Maakt u gebruik van deze verruimde financieringsmogelijkheid? Geef dan in de adviessoftware aan dat het om een explain/maatwerk aanvraag gaat met daarbij de reden “overig”. Uw motivatie kunt u als aanvullend document uploaden.

 

Tijdelijke inkomensarme periode
Wanneer de annuïtaire financieringslast van de hypotheek op aanvraagdatum – gedurende een periode van maximaal vier jaar – hoger is dan de maximaal toegestane woonlast, dan is onder voorwaarden een hypotheek bij ING mogelijk (zie paragraaf 6.2.4). Maakt u gebruik van deze verruiming bij een tijdelijk inkomensarme periode? Geef dan in de adviessoftware aan dat het om een explain/maatwerk aanvraag gaat met daarbij de reden “overig”.  Uw motivatie en het aantoonbare vrije vermogen kunt u als aanvullende documenten uploaden.

 

Eigenaar en Bewoner
Voor overbruggingshypotheken geldt dat een aanvrager geen eigenaar en bewoner hoeft te zijn of te worden van de woning waarvoor een overbruggingshypotheek wordt aangevraagd.

 

Perspectiefverklaring mogelijk van meer uitzendondernemingen
Een perspectief verklaring mag worden afgegeven door een uitzendonderneming die is ingeschreven in het register van de Stichting Perspectiefverklaring.

 

Bouwkundig rapport
Een bouwkundig rapport dient te zijn opgemaakt conform het model-bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie. Wij hanteren hierbij een overgangsperiode van 1 maand. Tot 30 september 2017 accepteren wij nog bouwkundige rapporten die niet zijn opgemaakt conform het model-bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie.

Onderstaande wijzigingen hebben wij reeds op 23 mei 2017 gecommuniceerd.
Deze wijzigingen zijn nu ook opgenomen in het ING Acceptatiebeleid Hypotheken.

 

Verruiming berekenen (mogelijk) toekomstig verkoopverlies huidige woning
Wanneer een aanvrager al een woning in zijn bezit heeft, houdt ING rekening met een (mogelijk) toekomstig verkoopverlies. Bij een verkochte woning waarvan de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verlopen, wordt bij het vaststellen van het (mogelijke) toekomstige verkoopverlies 100% van de verkoopprijs meegenomen (dit was 90%).

 

Aanvullende voorwaarde ING Overbruggingshypotheek
Het is mogelijk om een overbruggingshypotheek aan te vragen wanneer de hypotheek voor de aankoop van de nieuwe woning wordt afgesloten bij ING. Hierbij geldt de volgende aanvullende voorwaarde: de te verstrekken hypotheek ten behoeven van de aankoop van de nieuwe woning dient minimaal € 10.000 te bedragen. De verruiming die per 1 mei 2017 is ingegaan waarin ING de minimaal aan te vragen hoofdsom laat vervallen geldt dus nog steeds. Alleen voor een hypotheek i.c.m. een Overbruggingshypotheek geldt een aanvullende voorwaarde voor de hoofdsom.