Met ingang van aanstaande donderdag, 17 augustus 2017, voert Lloyds Bank voor alle Lloyds Bank (en Bank of Scotland) hypotheken een rentewijziging door. 10 t/m 20 jaar wordt verhoogd met 0,1%

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat het alleen mogelijk is een aanvraag voor een Indicatief Hypotheek Aanbod in te dienen als het onderpand bekend is.

Aanvragen die uiterlijk 16 augustus 2017 15.00 uur zijn ingediend, worden nog tegen de oude tarieven geoffreerd.