Door veranderingen op de kapitaalmarkt verhoogt ING met ingang van vrijdag
7 juli 2017 de rente voor alle hypotheekvormen zoals hieronder weergegeven:

ING + NHG Standaard hypotheekrente voor Annuïteiten en Lineaire hypotheken:
 

Rentevaste periode Wijziging
6 jaar ING/NHG +/+ 0,03%
7 t/m 20 jaar ING/NHG +/+ 0,05%

 

ING + NHG Standaard hypotheekrente voor overige hypotheekvormen:
 

Rentevaste periode Wijziging
6 jaar ING/NHG +/+ 0,02%
7 t/m 20 jaar ING/NHG +/+ 0,05%

De SMV kortingen en de SMV opslagen en de ABK korting wijzigen niet.


Stuur uw aanvraag op tijd in.

De rentewijziging gaat in op vrijdag 7 juli 2017. Wilt u nog een bindend aanbod tegen de huidige rentepercentages? Dan ontvangen wij uw aanvraag graag uiterlijk donderdag 6 juli 2017 voor 15:00 uur.