Per donderdag 15 juni a.s. wijzigt Florius haar rentetarieven. Florius hanteert vanaf nu per rentevastperiode een ander verschil tussen de rentetarieven voor de Annuïteiten Hypotheek en Lineaire Hypotheek ten opzichte van niet direct aflossende hypotheken.

Bijgaand ontvang je de nieuwe rentebladen. In deze e-mail vermelden wij alleen wijzigingen voor rentevastperiodes die bij Florius nog nieuw af te sluiten zijn. Een compleet overzicht van onze actuele rentetarieven vind je op ons extranet, FAN.

Annuïteiten- en Lineaire Hypotheek
10 en 12 jaar rentevast                                -/-0,05%
20 jaar rentevast                                            -/-0,10%

Overige afloswijzen
Variabel                                                              -/-0,15%
1 t/m 5 jaar rentevast                                   -/-0,15%
6  jaar rentevast                                              -/-0,10%
10 en 12 jaar rentevast                                -/-0,10%
15 jaar rentevast                                            +/+ 0,05%
30 jaar rentevast                                            +/+ 0,20%

Overbrugging vaste rente                          -/-0,15%
Overbrugging variabele rente                   -/-0,15%
Verzilver Hypotheek                                     +/+ 0,05%

Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk vrijdag 16 juni a.s. vóór 15.00 uur door ons zijn ontvangen, verwerken we tegen de oude rente.