Naast 10 jaars zijn ook de rentetarieven van 6 jaars t/m 9 jaars verlaagd.  En niet-NHG is verlaagd met 0.26% in plaats van 0.25%. Zie hieronder de juiste en volledige tekst.

NIBC verlaagt haar 6 jaars t/m 10 jaars NHG rentetarieven met 0.10% en 6 jaars t/m 10 jaars niet-NHG met 0.26%. Met dit schrijven willen we u graag informeren over deze rentewijziging.

De nieuwe tarieven zijn van kracht vanaf 16 mei 2017.

Afbeeldingsresultaat voor nibc