Voor de rentes die wij verhogen geldt dat u de aanvragen tegen het oude tarief bij ons kunt indienen tot uiterlijk vrijdag 5 mei 15.30 uur.

 

Syntrus Achmea Hypotheken wijzigt per 8 mei 2017 het tarief voor haar hypotheken.

 

Voor de rentes die wij verhogen geldt dat u de aanvragen tegen het oude tarief bij ons kunt indienen tot uiterlijk vrijdag 5 mei 15.30 uur .

 


 

 

Nieuwe rentestanden per 08-05-2017 voor onzeBasishypotheek

 

Rentevast periode

NHG

Tot en met 60% Marktwaarde

Tot en met 80% Marktwaarde

Tot en met 90% Marktwaarde

Meer dan 90% Marktwaarde

1 jaar

1,80%

1,80%

2,00%

2,20%

2,50%

3 jaar

1,80%

1,80%

2,00%

2,20%

2,50%

5 jaar

1,80%

1,80%

2,00%

2,20%

2,50%

6 jaar

1,95%

1,95%

2,15%

2,35%

2,65%

7 jaar

1,95%

1,95%

2,15%

2,35%

2,65%

10 jaar

2,05%

2,05%

2,25%

2,45%

2,75%

12 jaar

2,35%

2,35%

2,40%

2,60%

2,85%

15 jaar

2,35%

2,35%

2,40%

2,60%

2,85%

17 jaar

2,35%

2,35%

2,40%

2,60%

2,85%

20 jaar

2,65%

2,65%

2,65%

2,75%

2,95%

30 jaar

2,75%

2,75%

2,85%

3,00%

3,15%

Overbruggingshypotheek

2,70%

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe rentestanden per 08-05-2017 voor onzeComforthypotheek

 

Rentevast periode

NHG

Tot en met 60% Marktwaarde

Tot en met 80% Marktwaarde

Tot en met 90% Marktwaarde

Meer dan 90% Marktwaarde

1 jaar

2,00%

2,00%

2,20%

2,40%

2,70%

2+1 jaar

2,00%

2,00%

2,20%

2,40%

2,70%

4+1 jaar

2,00%

2,00%

2,20%

2,40%

2,70%

5+1 jaar

2,15%

2,15%

2,35%

2,55%

2,85%

6+1 jaar

2,15%

2,15%

2,35%

2,55%

2,85%

9+1 jaar

2,25%

2,25%

2,45%

2,65%

2,95%

11+1 jaar

2,55%

2,55%

2,60%

2,80%

3,05%

14+1 jaar

2,55%

2,55%

2,60%

2,80%

3,05%

16+1 jaar

2,55%

2,55%

2,60%

2,80%

3,05%

19+1 jaar

2,85%

2,85%

2,85%

2,95%

3,15%

29+1 jaar

2,95%

2,95%

3,05%

3,20%

3,35%

Overbruggingshypotheek

2,70%

 

 

 


 

Onze voorwaarden (beknopt)

 

Voorwaarden

Basishypotheek

Comforthypotheek

Acceptatietermijn renteaanbod

Acceptatietermijn offerte

3 weken

2 weken

3 weken

2 weken

Geldigheid offerte

4 maanden (na datum renteaanbod)

9 maanden (na datum renteaanbod)

Boete bij verkoop woning

Geen boete

Geen boete

Rente bij passering akte

Renteaanbod is akterente

Dagrentegarantie

Kosten bij annuleren

Na acceptatie van de offerte 0,5% over de hoofdsom

Max. aflossingsvrij

50% van de marktwaarde van woning

Rente bij herziening

Eénsporig rentebeleid; het aangeboden tarief geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe klanten

Rentebedenktijd

Bij de Comforthypotheek is bij iedere rentevaste periode gedurende het laatste jaar sprake van rentebedenktijd. De Basishypotheek kent geen rentebedenktijd.

 

Onze rentetarieven zijn tevens te bekijken via de HDN website en uiteraard ook via onze website.


 

Doorlooptijden

 

Renteaanbod:

1 werkdag.

Offerte:   

2 werkdagen.

 

Als de getekende offerte bij ons binnen is, duurt het 3 werkdagenom de gelden aan de notaris uit te betalen.

De notaris moet hier rekening mee houden wanneer hij per e-mail de gelden bij ons opvraagt.