Je kunt de aanvragen voor aflossingsvrije hypotheken bij ons indienen tot uiterlijk vrijdag 28-04-2017 15:00 uur. Na het indienen van een aanvraag graag een e-mail sturen naar info@homeinvest.nl

Hierbij informeren wij u dat Lloyds Bank vanaf 1 mei a.s. tijdelijk geen aflossingsvrije hypotheken zal verstrekken. De verkoop van niet-aflossingsvrije hypotheken gaat onverminderd door. Graag lichten wij dit besluit toe.

In Nederland groeit Lloyds Bank hard. Als onderdeel van een van de grootste retailbanken in Europa is de funding van deze groei geen probleem. Maar als bank hebben wij wel onze eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat de groei evenwichtig over alle hypotheekvormen plaatsvindt.

In de afgelopen periode hebben wij moeten constateren dat het aandeel van aflossingsvrije hypotheken een te groot deel van onze portefeuille gaat uitmaken. Zoals u zult begrijpen zijn aflossingsvrije hypotheken risicovoller dan de hypotheekvormen waarin wel maandelijks een aflossing plaatsvindt. Om dit evenwicht te herstellen, zullen wij daarom voorlopig na 1 mei a.s. geen nieuwe aflossingsvrije hypotheken accepteren. Uiteraard zullen wij voor deze datum uitgebrachte offertes gewoon honoreren.

Zoals aangegeven gaat het hier om een tijdelijke maatregel met het doel te zorgen dat de opbouw van onze hypotheekportefeuille evenwichtig plaatsvindt. Zodra wij weer aflossingsvrije hypotheken accepteren zullen wij u hierover uiteraard direct informeren.