Geachte relatie,

Wij verruimen ons beleid voor overbruggingsleningen. Vanaf 7 november 2016 kunnen klanten die hun oude woning nog niet hebben verkocht een hogere overbruggingslening krijgen. In deze nieuwsbrief leest u wat er gaat veranderen. Voor de volledigheid zetten wij ook alle regels voor overbruggingsleningen voor u op een rij.

Wat gaat er veranderen?

Nu berekenen wij de maximale overbruggingslening bij een nog niet verkochte woning door 75% van de WOZ-waarde van die woning te nemen. Daarvan trekken wij de schuld af. Dit bedrag is de overbruggingslening die de klant kan krijgen. Dit mag maximaal € 400.000,- zijn. Op 7 november 2016 verandert dit. Vanaf dat moment voeren wij precies dezelfde berekening uit, maar dan nemen wij 85% van de marktwaarde van de woning. De klant moet de marktwaarde van de woning aantonen met een gevalideerd taxatierapport of de laatste WOZ-waarde. Ook hebben wij een kopie van de verkoopopdracht van de makelaar nodig.

Heeft de klant de oude woning al wel verkocht, maar is de akte nog niet bij de notaris ondertekend? Dan verandert er niets. Wij nemen dan nog steeds 95% van de verkoopprijs. Om te bepalen wat de maximale overbruggingslening wordt, trekken wij daar de schuld van af. Ook hier geldt dat de maximale overbruggingslening € 400.000,- is. De klant moet ons de voorlopige koopakte toesturen.

Alle regels voor overbruggingsleningen op een rij

• Is de oude woning nog niet verkocht? Dan is de maximale overbruggingslening 85% van de marktwaarde van de woning minus de schuld, tot een maximum van € 400.000,-. De aan te leveren stukken zijn een gevalideerd taxatierapport of de laatste WOZ-waarde en een kopie van de verkoopopdracht van de makelaar.
• Is de oude woning al wel verkocht, maar is de akte nog niet bij de notaris ondertekend? Dan is de maximale overbruggingslening 95% van de verkoopprijs van de woning minus de schuld, tot een maximum van € 400.000,-. De verkoopprijs moet worden onderbouwd met de voorlopige koopakte.
• Een overbruggingslening is alleen mogelijk als de hypotheek bij Delta Lloyd is afgesloten.
• Op beide onderpanden zit een hypothecaire inschrijving. Deze hypotheek is gelijk aan de overbruggingslening.
• Klanten moeten de dubbele woonlasten minimaal twaalf maanden uit eigen middelen kunnen betalen. Dubbele woonlasten zijn de kosten voor de bestaande hypotheek, de nieuwe hypotheek en de overbruggingslening bij elkaar opgeteld.
• Er zijn geen afsluitkosten.
• De looptijd van een overbruggingslening is maximaal twee jaar. Lost de klant de overbruggingslening niet binnen twee jaar af? Dan betaalt de klant ons € 250,- voor het verlengen van de overbruggingslening.
• Een overbruggingslening heeft een eigen rentetarief.
• Een overbruggingslening mag altijd zonder kosten worden afgelost.

Overige acceptatieregels in één overzicht

Op deltalloyd.nl voor adviseurs vindt u een handig en compleet overzicht van al onze acceptatieregels in de meestvoorkomende situaties.