Verwachtingen voor de korte rente

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt al geruime tijd haar rentetarieven uitzonderlijk laag. Zij moet er voor zorgen dat de inflatie in de eurozone dichtbij, maar beneden 2% ligt. Maar in augustus lag het gemiddelde prijspeil slechts 0,2% hoger dan een jaar geleden. De minieme stijging van het prijspeil komt onder andere door de lage olieprijzen. Maar ook zonder dit soort beweeglijke bestedingscomponenten ligt de inflatie ver onder de 2%.

Om de tendens van prijsafzwakking te keren, heeft de ECB in maart haar rentetarieven opnieuw verlaagd. Zij paste onder meer het depositotarief (het tarief waartegen banken korte tijd geld kunnen stallen bij de ECB) aan van -0,3% naar -0,4%. Banken moeten dus meer betalen wanneer zij tijdelijk geld bij de ECB onderbrengen. Wij achten de kans klein dat de ECB de rentetarieven verder zal verlagen, omdat dit zowel de stabiliteit van het bankwezen als de wisselkoers van de euro kan ondermijnen. Hier komt bij dat ECB-president Draghi heeft gezegd dat de ECB de rentetarieven niet verlaagt. Wij houden daarom rekening met een stabilisatie van de korte hypotheekrente.

 

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties op. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB in maart het opkoopprogramma te vergroten. Tot maart 2017 zal de ECB maandelijks voor EUR 80 mld aan obligaties inslaan. Eerder lag het bedrag nog op EUR 60 mld. Met de opkopen drukt de ECB de lange rente omlaag.

Wij houden er rekening mee dat de ECB het opkoopprogramma zal uitbreiden. De hardnekkig lage inflatie en de onzekerheid over de economische vooruitzichten, welke door de Brexit referendumuitslag is toegenomen, geven aanleiding tot extra ingrepen. Als de ECB de officiële rentetarieven ongemoeid wil laten, kan zij de inflatie hooguit aanwakkeren door nog meer schuldtitels op te kopen. Bijvoorbeeld door het opkoopprogramma te verlengen. De lange rente zal onder invloed van deze extra aankopen dalen. Wij houden er daarom rekening mee dat de lange hypotheekrente omlaag gaat..​

 

Disclaimer:

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.