Wijziging proces verpanding van externe risicoverzekeringen aan een Aegon Hypotheek

Is er sprake van een externe risicoverzekering? Dan gaan wij vanaf 9 juli 2016 bij de hypotheekofferte ook de akte van verpanding verstrekken. Dan vervalt de akte wijziging begunstiging tot zekerheid.

Zonder getekende akte van verpanding gaan er geen stukken naar de notaris

De getekende akte van verpanding moet bij Aegon binnen zijn voordat we de stukken naar de notaris sturen. Na het passeren sturen wij de akte van verpanding naar de betreffende maatschappij. Wij vragen die maatschappij de verpande polis naar ons toe te sturen en die komt bij ons in het hypothekendossier.

Wat te doen als er tijdens de looptijd van de offerte nog iets wijzigt

Is er tijdens de looptijd van de offerte nog een wijziging van polisnummer of maatschappij?. Dan vindt u hier een blanco verpandingsakte. Deze laat u de klant invullen en ondertekenen. De nieuwe akte stuurt u daarna naar ons.

Bijlage: Akte van verpanding Aegon