Met ingang van 1 juni 2016 heeft ING Hypotheken een nieuw Acceptatiebeleid. In deze versie van het beleid zijn een aantal aanpassingen gedaan. Deze zullen gaan gelden vanaf 1 juni 2016. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Aanvrager moet bewoner worden
De aanvrager van een hypotheek moet ook bewoner van de woning worden. Hiermee sluit ING aan op de eisen van NHG.

Woon- en verblijfplaats
ING kiest er voor om ook aanvragers die momenteel woonachtig zijn in België en Duitsland een hypotheek te kunnen aanbieden. Voorwaarde is wel dat zij na passeren hun woon- en verblijfplaats in Nederland aanhouden. Deze aanpassing is in lijn met de MCD wetgeving en voorkomt dat aanvragers uit grensgebieden eerst tijdelijk in Nederland een woning moeten huren.

Winstdeling niet meenemen als toets inkomen
De winstdeling is geen standaard onderdeel op de werkgeversverklaring en is zelden een vast inkomensbestanddeel. De winstdeling is vaak afhankelijk van het bedrijfsresultaat en kan dus elk jaar fluctueren. ING kiest er daarom voor om de winstdeling niet langer mee te nemen bij het vaststellen van het toets inkomen.

Perspectiefverklaring
Wanneer voor een aanvrager een perspectiefverklaring wordt afgegeven door Randstad, Tempo Team of Yacht, mag het inkomen van de aanvrager (zoals gespecificeerd op de werkgeversverklaring) worden meegenomen conform de voorwaarden van een vast dienstverband.

Zelfstandige ondernemers
De vaststelling van de netto winst bij zelfstandige ondernemers is gestandaardiseerd. Wanneer sprake is van een eenmanszaak (ZZP-er), vennootschap onder firma of maatschap, wordt de netto winst vastgesteld op basis van het “saldo fiscale winstberekening” uit de laatste drie IB-aangiftes.

Mogelijkheid Uniform Pensioen Overzicht i.p.v. mijnpensioenoverzicht.nl
Per 1 februari is het beleid gewijzigd en wordt bij toekomstig pensioeninkomen een overzicht van mijnpensioenoverzicht.nl opgevraagd. Op het overzicht is in één oogopslag te zien wat het toekomstige pensioeninkomen is. Wanneer dit overzicht niet up-to-date is, accepteert ING ook een Uniform Pensioen Overzicht.

Model taxatierapport
ING accepteert alleen taxatierapporten waarbij gebruik is gemaakt van het model “Taxatierapport Financiering Woonruimte – april 2016”.

Criteria opvragen bouwkundig rapport
De criteria voor het opvragen van een bouwkundig rapport zijn in deze versie van het beleid gestandaardiseerd. In de volgende gevallen zal ING een bouwkundig rapport opvragen:

  • als het onderhoud als “slecht” is gekwalificeerd;
  • als door de taxateur een bouwkundig rapport wordt aangeraden.

Voortdurende erfpacht
In het beleid is verduidelijkt hoe ING omgaat met voortdurende erfpacht. Deze vorm wordt veel gebruikt in Amsterdam. De maximale looptijd van de hypotheek is daarbij niet afhankelijk van het aflopen van een tijdvak.

Uitzonderingen minimaal hypotheek bedrag
Er zijn twee uitzonderingen op het minimale hypotheekbedrag aan het beleid toegevoegd:

  • wanneer de ruimte binnen de bestaande hogere inschrijving kleiner is dan € 25.000
  • wanneer sprake is van uitkoop van een ex-partner