Zonder NHG financiering tot 102%, ook bij Aegon

Bent u in gesprek met een ZZP, met een eigen vermogen, dat hij/zij niet permanent vast wil zetten in de eigen woning? Dan kan voor hem/haar een hypotheek bij Aegon worden aangevraagd tot de fiscaal maximale Loan to Value van 102%, in combinatie met een verpande rekening bij Aegon-dochter Knab.

Het verpande vermogen valt jaarlijks voor een deel vrij; 25% per jaar (in 4 jaar) als de klant volledig een lineaire hypotheek afsluit en 12,5%  per jaar (in 8 jaar) als er een annuïteiten hypotheek wordt gekozen. De verpanding valt, bij een combinatie van een annuïteiten- en lineaire hypotheek, in 8 jaar vrij. De klant kan elk jaar dus weer een deel van het eigen vermogen opnemen als werkkapitaal en beschikt toch over een volledige financiering.

Het rentepercentage dat vergoed wordt op de verpande Knab-ZZP Hypotheekrekening is gelijk aan het percentage dat de klant betaalt over de hypotheek!

De Aegon hypotheek tot 102% marktwaarde is mogelijk als:

  • De zelfstandige werkt in de rechtsvorm ‘eenmanszaak’
  • Er sprake is van 100% Annuïteitenhypotheek, of 100% Lineaire hypotheek, of een combinatie van beiden (oude hypotheekvormen zijn uitgesloten)

Lees alle details over de Aegon hypotheek in combinatie met de Knab-ZZP Hypotheekrekening in bijgaande productkaart en proceskaart. Ook vindt u hier het Stappenplan, de Overeenkomst en Voorwaarden en Handleiding van Knab aan.

Zonder NHG en zonder verpand vermogen financiering tot maximaal 90%

Voor de ZZP zonder wens of mogelijkheid om een verpande rekening bij Knab aan te gaan, kan een Aegon hypotheek aangevraagd worden tot 90% marktwaarde (was voorheen 80%). De zelfstandige moet 3 jaarrekeningen kunnen overleggen. Bij 2 jaarrekeningen en een prognoseverklaring over het derde jaar kan tot 85% marktwaarde worden gefinancierd.

Met NHG altijd tot 102%

Voor een aanvraag met NHG kan in alle gevallen een hypotheek aangevraagd worden tot 103% marktwaarde.

Meer informatie?

Voor vragen over de de hypotheekmogelijkheden voor ZZP-ers kunt u contact opnemen met Home Invest. Productkaarten staan reeds op ons extranet